My4 Sverige

Digital Kompetensutveckling

Hem
Om oss
Kontakt

My4 International AB

My4 International AB är ett mindre privatägt företag som har bedrivit verksamhet sedan år 2001. Till största delen med bas i USA, men sedan 2009 har företaget varit registrerat i Sverige. Företaget levererar konsulttjänster inom bl.a. IT, telekom. Allt från projektledning av stora komplexa projekt för stora globala företag till utbildningsinsattser för enskilda individer i behov av digital kompetenshöjning.


My4 Sverige är en verksamhetsgren inom My4 International AB. My4 Sveriges uppdrag är att leverera personligt utformad support samt utbildning och stöd inom digital kompetensutveckling.

My4 International AB
E-mail: info@my4.se
Tel: 070 475 83 49
© 2014 My4 International AB, All rights reserved
Site developed by My4 International AB